Το Παιδιατρικό Ινστιτούτο προσφέρει μία ολοκληρωμένη ποικιλία θεραπευτικών υπηρεσιών σε παιδιά 0-18 ετών και σε γονείς. Σας παρουσιάζουμε σε συντομία μερικές από αυτές (κάντε κλικ πάνω στη υπηρεσία που σας ενδιαφέρει):

Το Παιδιατρικό Ινστιτούτο είναι αναγνωρισμένος φορέας εκπαίδευσης από τον Αμερικανικό Σύλλογο Εργοθεραπευτών (AOTA) και παρέχει μόρια συνεχούς εκπαίδευσης. Είναι επίσημος Φορέας εκπαίδευσης Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης από Sensory Integration International και Νευρο-Εξελικτικής Αγωγής-Bobath από το EBTA.
Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια μας παρουσιάζονται από διακεκριμένους εισηγητές από την Ελλάδα και από το εξωτερικό και αφορούν θέματα Παιδιατρικής Αποκατάστασης, Υγείας, και θέματα για γονείς. Συνεργαζόμαστε και είμαστε κλινικοί επόπτες επαγγελματιών υγείας και φοιτητών. Συμμετέχουμε σε συνέδρια, διαλέξεις και κάνουμε επιμόρφωση σε όλη την Ελλάδα και εξωτερικό.

Η Παιδιατρική Εργοθεραπεία παρέχει αξιολόγηση και θεραπεία με στόχο την πρόληψη δυσλειτουργίας, τη συντήρηση και την ενίσχυση ικανοτήτων ώστε τα παιδιά να μπορούν να δρουν με επιτυχία και αυτοδύναμα σε διάφορα περιβάλλοντα όπως στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα. Οι τομείς της παρέμβασης αφορούν δυσκολίες στην λεπτή και αδρή κίνηση, σίτιση, αισθητηριακή ολοκλήρωση και ρύθμιση, αυτό-υπηρέτηση, παιχνίδι, καθώς και σε αντιληπτικές, μαθησιακές, κοινωνικές και συναισθηματικές δεξιότητες, οι οποίες παρεμβάλλονται στην ικανότητα τους να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους για την εκπλήρωση καθημερινών έργων.
Παρέμβαση σε:
• Βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικία
• Συγγενείς ανωμαλίες ή γενετικές διαταραχές
• Εγκεφαλική Παράλυση και άλλες Νευρομυϊκές Παθήσεις
• Αναπτυξιακή Καθυστέρηση, όπως Αυτισμός, και Νοητική Υστέρηση
• Ψυχοκινητική Ανωριμότητα
• Ορθοπεδικές αναπηρίες και τραυματικές κακώσεις
• Δυσλειτουργία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης και Δυσπραξία
• Δυσλειτουργία αισθητηριακής ρύθμισης και αυτό-ρύθμισης
• Δυσκολίες Σίτισης
• Δυσκολίες στο Παιχνίδι και στην Αυτό-υπηρέτηση
• Μαθησιακές δυσκολίες, συμπεριλαμβανομένης της δυσλεξίας και δυσγραφίας
• Συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς
• Σχεδιασμός, κατασκευή και εφαρμογή υποστηρικτικής τεχνολογίας
• Περιβαλλοντικές προσαρμογές και Εκπαίδευση Γονέων

Το Παιδιατρικό Ινστιτούτο, προσφέρει 11μηνο καθημερινό 9πμ-1μμ πρωτοποριακό πρόγραμμα πρώιμης και ειδικής παρέμβασης σε παιδιά με αναπτυξιακές δυσκολίες. Το κάθε τμήμα περιλαμβάνει 5 παιδιά με μία ειδική παιδαγωγό και μία βοηθό, ενώ παράλληλα παρέχονται άμεσες υποστηρικτικές θεραπείες όπως η αισθητηριακή ολοκλήρωση, η εργοθεραπεία, η λογοθεραπεία.
Στόχος είναι: η αντιμετώπιση δυσκολιών στη μάθηση, λεκτική και μη λεκτική επικοινωνία, του παιχνιδιού, της κοινωνικής συναλλαγής, της κίνησης, της αντίληψης, και της αυτοϋπηρέτησης καθώς και η στήριξη της οικογένειας.
Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για: παιδιά με διάγνωση αυτισμού, ψυχοκινητικής καθυστέρησης, δυσκολίες επικοινωνίας, λόγου και ομιλίας, κινητικές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς.
Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
• Αρχική εξατομικευμένη αξιολόγηση αναπτυξιακών και λειτουργικών επιπέδων ώστε να καθοριστεί το Ατομικό Θεραπευτικό και Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα του (ΑΘΕΠ)
• Το ΑΘΕΠ περιέχει γραπτούς στόχους για το παιδί, την οικογένεια και /ή το προσχολικό πλαίσιο του
• Εκπαίδευση γονέων στο κέντρο μας και στην κατοικία τους
• Το συνδυασμό σύγχρονων προσεγγίσεων όπως του PECS, Intensive Interaction, TEACCH (visual timetables, social stories, strip conversations, κ.α.), Αισθητηριακή Ολοκλήρωση, MAKATON, PORTAGE, ΑΒΑ (Applied Behavioral Analysis) και Floor Time μεταξύ άλλων
• Μηνιαία επανεξέταση του ΑΘΕΠ και μηνιαίες συναντήσεις των γονέων με την ομάδα του παιδιού
Το πρόγραμμα αυτό έχει πρότυπο αντίστοιχα προγράμματα που εφαρμόζονται στις Η.Π.Α. και Μεγάλη Βρετανία.

Τα προγράμματα σχεδιάζονται ανάλογα με το επίπεδο της κάθε ομάδας (2-4 παιδιά) και εστιάζονται στις δεξιότητες συζήτησης (πχ. έναρξη-διατήρηση συζήτησης, αναμονής σειράς), στην βελτίωση της συμπεριφοράς (πχ. ανάπτυξη συγκέντρωσης και αναμονής), στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (κοινωνικοί κανόνες, ρύθμιση φωνής, ζήτηση βοήθειας, καλή υγιεινή), στην ανάπτυξη συναισθηματικών δεξιοτήτων (ανάγνωση και ερμηνεία της γλώσσας του σώματος, αναγνώριση συναισθημάτων, κατανόηση της οπτικής των άλλων, ανάπτυξη αυτοπεποίθησης, αυτό-εκτίμησης και τρόπους προστασίας από τους εκφοβισμούς άλλων παιδιών), καθώς και στην ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων (προσέγγιση ατόμων, έναρξη και διατήρηση φιλίας, ομαδικά παιχνίδια, συναίσθηση, αντοχή στην ματαίωση ή στην άρνηση).
Ο στόχος αυτών των ομάδων είναι να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες του κάθε παιδιού λειτουργικά, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να τις χρησιμοποιεί σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον. Η κάθε συνεδρία διαπραγματεύεται άλλη δεξιότητα κάθε φορά, ενώ οι γονείς εκπαιδεύονται ανάλογα ώστε να συμβάλουν στην γενίκευση των δεξιοτήτων.

Η Παιδιατρική Λογοθεραπεία αξιολογεί και παρέχει θεραπεία για δυσκολίες στη σίτιση, στοματοπροσωπικό μηχανισμό, λόγο, ομιλία, ακουστική επεξεργασία και επικοινωνία. Ο στόχος της είναι η κοινωνική συμμετοχή και επικοινωνία με άλλους, η ανάπτυξη κατάλληλων αισθητικοκινητικών λειτουργιών για σίτιση και ομιλία, καθώς και η ενίσχυση της προσοχής και της κατανόησης.
Παρέμβαση σε:
• Βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
• Λαγώχειλο ή Λυκόστομα
• Δυσκολίες Σίτισης
• Στοματο-προσωπική Αδυναμία
• Προβλήματα ακοής
• Αναπτυξιακή Καθυστέρηση όπως Αυτισμός και Νοητική Στέρηση
• Εγκεφαλική παράλυση & Άλλες Νευρομυϊκές Παθήσεις
• Γενετικά Σύνδρομα
• Τραύμα
• Μαθησιακές Δυσκολίες
• Προ-λεκτική Επικοινωνία
• Άρθρωση/Φωνολογία/Πραγματολογία
• Αντιληπτικές και Εκφραστικές Ικανότητες
• Δυσκολίες Ακουστικής Επεξεργασίας
• Λεκτική Απραξία
• Αναπνευστικά Προβλήματα
• Αναπτυξιακή Αφασία
• Φωνή και Ομιλία

Η Παιδιατρική Φυσιοθεραπεία είναι μία εξειδικευμένη παρέμβαση που εστιάζει κυρίως σε δυσκολίες της κίνησης και της λειτουργικότητας, στην ανακούφιση του πόνου, και στην διευκόλυνση και προσαρμογή που συσχετίζεται με τραυματισμό, ασθένεια, αναπτυξιακή καθυστέρηση, νευρομυϊκές παθήσεις, γενετικά νοσήματα, ελαττωμένη μυϊκή δύναμη, μυϊκό τόνο ή συντονισμό, μετεγχειρητική αντιμετώπιση και/ή ορθοπεδικές παθήσεις.
Οι φυσιοθεραπευτές μας χρησιμοποιούν μία ποικιλία θεραπευτικών παρεμβάσεων και εξοπλισμού όπως τη Νευρο-Εξελικτική Αγωγή (Bobath), PNF, Kinesio Taping®, Myofascial Release, αναπτυξιακές δραστηριότητες, θεραπευτικές ασκήσεις, δραστηριότητες ισορροπίας και συντονισμoύ, προσαρμοστικές δραστηριότητες για παιχνίδι, εκπαίδευση βάδισης και μεταφορών, προγράμματα για σωματική ασφάλεια, εργονομία και εξοικονόμηση μυϊκής δύναμης και ενέργειας, προγράμματα πρόληψης τραυματισμών και δραστηριότητες για την προώθηση της συνολικής ευεξίας.
Παρέχουμε Υπηρεσίες Φυσιοθεραπείας σε:
• Νεογνά και Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους
• Μαιευτική Παράλυση
• Ραιβόκρανο
• Εγκεφαλική Παράλυση και Άλλες Νευρομυικές Παθήσεις
• Γενετικές Δυσλειτουργίες, όπως Δισχιδής Ράχη
• Αναπτυξιακή Καθυστέρηση
• Ορθοπεδικές και Μυοσκελετικές Παθήσεις
• Τραυματισμούς
• Παραμορφώσεις Σπονδυλικής Στήλης, όπως Σκολίωση
• Κρανιοεγκεφαλικές Κακώσεις
• Προβλήματα Άνω και Κάτω Άκρων
• Εκπαίδευση Βάδισης
• Αξιολόγηση Βοηθημάτων και Προσαρμογών, (αμαξίδια, καθίσματα, κλπ)

Η Κλινική Ψυχολογική Υποστήριξη ασχολείται με την αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση δυσκολιών διαχείρισης κοινωνικών σχέσεων, συμπεριφοράς, συναισθημάτων και προσωπικότητας καθώς επίσης νοητικών, και μαθησιακών δυσκολιών. Ο ψυχολόγος δεν ασχολείται μόνο με το παιδί αλλά και με την οικογένεια του, το κοινωνικό και σχολικό περιβάλλον του συνδυάζοντας αρχές ψυχολογίας, αναπτυξιακής ψυχοπαθολογίας, και ανάπτυξης παιδιού και οικογενείας.
Παρέμβαση σε:
• Παιδιά και τις οικογένειες τους που εμφανίζουν ένα φάσμα ψυχολογικών, συμπεριφορικών, αναπτυξιακών, μαθησιακών και ενδο-οικογενειακών δυσκολιών, καθώς και θέματα με την υγεία
• Σοβαρά αναπτυξιακά προβλήματα όπως ο αυτισμός
• Νοητικές και Συναισθηματικές διαταραχές
• Διάσπαση Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητα
• Κοινωνικά προβλήματα, όπως η γονική διαζύγιο
• Αναπτυξιακά ορόσημα που αφορούν εκπαίδευση τουαλέτας, διαχείριση θυμού και δυσκολίες στον ύπνο
• Ψυχολογικές πτυχές σωματικών ασθενειών
• Διαζύγιο και Θάνατος
• Κακοποίηση και Σχολικός Εκφοβισμός
• Ψυχοπαιδαγωγικό και Μαθησιακό Πρόγραμμα

Οι ειδικοί παιδαγωγοί αξιολογούν και παρέχουν προσαρμοσμένες στρατηγικές παρέμβασης ώστε να αντιμετωπίζονται δυσκολίες και ελλείψεις στη μάθηση, αντίληψη, παιχνίδι, επικοινωνία, κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά. Οι ειδικοί παιδαγωγοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και σε περιβάλλοντα όπως το σχολείο, και το σπίτι.
Παρέμβαση σε:
• Βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας
• Αναπτυξιακή Καθυστέρηση (Αυτισμός & Νοητική Υστέρηση)
• Εγκεφαλική Παράλυση και άλλες Νευρομυϊκές Παθήσεις
• Ψυχοκινητική Ανωριμότητα
• Διάσπαση Προσοχής και/ή Υπερκινητικότητα
• Τραύμα
• Μαθησιακές δυσκολίες, (δυσλεξία, δυσγραφία και δυσαριθμία)
• Συναισθηματικές διαταραχές, προβλήματα συμπεριφοράς
• Αντιληπτικές και νοητικές ικανότητες (προσοχή, συγκέντρωση, μνήμη, σχεδιασμός, επίλυση προβλημάτων, και λήψη αποφάσεων)
• Ανάγνωση, γραφή, μαθηματικές διαδικασίες
• Παιχνίδι, μίμηση και φαντασία
• Προσαρμοστικότητα και επικοινωνία

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ;

Το Παιδιατρικό Ινστιτούτο προσφέρει μία μεγάλη ποικιλία σύγχρονων θεραπευτικών μεθόδων για την αντιμετώπιση εξελικτικών, μαθησιακών, επικοινωνιακών και συναισθηματικών δυσκολιών σε παιδιά 0-18 ετών. Σας παρουσιάζουμε τις απαντήσεις σε συντομία σε μερικές ερωτήσεις από αυτές (κάντε κλικ πάνω στη θεραπεία που σας ενδιαφέρει):

Το σύστημα ΑΒΑ (Applied Behavioral Analysis) βασίζεται στο συμπεριφορισμό του Ivar Lovaas και αποτελεί μία δημοφιλή μέθοδο αγωγής παιδιών στο φάσμα του αυτισμού. Το ABA περιλαμβάνει μία σειρά παρεμβάσεων και έχει στόχο τη βελτίωση της επικοινωνίας, της μάθησης, της συμπεριφοράς και των κοινωνικών δεξιοτήτων του παιδιού. Το πρόγραμμα ΑΒΑ βασίζεται στο σύστημα ενίσχυσης σωστής συμπεριφοράς, είναι εντατικό και εφαρμόζεται σε ατομικό επίπεδο.

Είναι μία σειρά από ασκήσεις ισορροπίας, ακρόασης και όρασης που ποικίλουν σε βαθμό δυσκολίας και που στοχεύουν στην αύξηση της διάρκειας προσοχής καθώς και στη βελτίωση του κινητικού συγχρονισμού. Το πρόγραμμα πηγάζει από την Κινησιολογία και απαιτεί συνεργασία και ομαδικότητα ενώ προάγει το κίνητρο και την αυτοπεποίθηση. Είναι μία μέθοδος που απολαμβάνουν ιδιαίτερα τα παιδιά και που ενισχύει σημαντικά την αισθητηριακή ολοκλήρωση.

Η θεραπευτική μέθοδος Brain Train είναι ένα «νοητικό γυμναστήριο» που χρησιμοποιείται μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή και στοχεύει στη βελτίωση της προσοχής, μνήμης, οπτικοκινητικού συγχρονισμού, ελέγχου της συμπεριφοράς, ακρόασης, ταχύτητας σκέψης, επίλυσης προβλημάτων και νοητικών ικανοτήτων. Χρησιμοποιείται με παιδιά που παρουσιάζουν Διάσπαση Προσοχής με ή χωρίς Υπερκινητικότητα, Μαθησιακές Δυσκολίες, Νοητική Στέρηση, Αναπτυξιακές Δυσκολίες και Εγκεφαλικές Κακώσεις. Μπορεί να εφαρμοστεί από ειδικευμένους θεραπευτές όπως εργοθεραπευτές, ειδικούς παιδαγωγούς και ψυχολόγους.

Οι εκπαιδευτές ειδικής αγωγής αξιολογούν και παρέχουν προσαρμοσμένες στρατηγικές θεραπείας και αποκατάστασης ώστε να αντιμετωπίζονται δυσκολίες και ελλείψεις στη μάθηση, αντίληψη, κοινωνικές δεξιότητες και συμπεριφορά, σε παιδιά με εξελικτικές και μαθησιακές δυσκολίες. Οι ειδικοί παιδαγωγοί παρέχουν τις υπηρεσίες τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο και σε περιβάλλοντα όπως στο σχολείο, στο σπίτι, κ.α. Επιπροσθέτως, τα τελευταία χρόνια, οι ειδικοί παιδαγωγοί εφαρμόζουν προγράμματα επικοινωνίας και συμπεριφοράς για παιδιά που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα. Πολλοί ειδικοί παιδαγωγοί έχουν επίσης ειδίκευση στην ψυχολογία.

Η Θεραπεία Αισθητηριακής Ολοκλήρωσης απευθύνεται σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην κίνηση, στη συμπεριφορά, στην εγρήγορση, στη μάθηση και σε λειτουργικές δεξιότητες λόγω ανωριμότητας του νευρικού κεντρικού συστήματος στη μετάφραση αισθητηριακών πληροφοριών. Η θεραπεία είναι σχεδιασμένη ώστε να ενισχύει την φυσιολογική διαδικασία της εγγραφής, ρύθμισης και μετάφρασης αισθητηριακών πληροφοριών από το σώμα και από το περιβάλλον. Η θεραπεία βασίζεται στη χρήση ιδιαίτερου εξοπλισμού καθώς και στο σχεδιασμό ενός αισθητικοκινητικού προγράμματος για χρήση στο σπίτι και στο σχολείο, που λέγεται «αισθητηριακή δίαιτα». Το Παιδιατρικό Ινστιτούτο διαθέτει έναν από τους καλύτερα εξοπλισμένους χώρους αισθητηριακής ολοκλήρωσης στην Ελλάδα, παρουσιάζουμε εκπαιδευτικά σεμινάρια για τη θεωρία και την κλινική εφαρμογή της μεθόδου από το 1997, ενώ η κυρία Ελίζα Μάγκλαρη, υπεύθυνη του ΠΑΙΔ.Ι είναι αναγνωρισμένη λέκτορας και κλινικός αισθητηριακής ολοκλήρωσης σε Ελλάδα και εξωτερικό από το 1989.

Η θεραπεία Bobath ή Νευροεξελικτική Θεραπεία χρησιμοποιείται από φυσιοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές σε παιδιά αλλά και ενήλικες με εγκεφαλική παράλυση, εγκεφαλικό επεισόδιο ή κρανιακή κάκωση και επομένως σε άτομα που έχουν δυσκολία στον κινητικό συντονισμό. Η θεραπεία βασίζεται σε ειδικούς χειρισμούς του θεραπευτή πάνω στο παιδί ώστε να υιοθετεί όσο το δυνατό μια πιο τυπική στάση και κίνηση και στοχεύει στην ανεξάρτητη κίνηση και την αυτονομία. Η μέθοδος Bobath είναι μία δημοφιλής νευροκινητική μέθοδος που χρησιμοποιείται παγκοσμίως και η εφαρμογή της απαιτεί ειδίκευση.

Η Θεραπευτική Ακρόαση είναι ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα παρέμβασης στο ακουστικό σύστημα μέσω της χρήσης ειδικών θεραπευτικών CDs και πρωτόκολλων εφαρμογής τους. Χρησιμοποιείται από ειδικευμένους θεραπευτές σε παιδιά που παρουσιάζουν δυσκολίες στην προσοχή, στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και ρύθμιση, μαθησιακές δυσκολίες και δυσκολίες στη συμπεριφορά.

Είναι μία προσέγγιση που χρησιμοποιείται από λογοθεραπευτές για τη βελτίωση της άρθρωσης. Βασίζεται στη χρήση απτικών ερεθισμάτων για να ενισχύσει τη σωστή αισθητικοκινητική λειτουργία του στόματος και επομένως να βελτιώσει την παραγωγή ήχων, λέξεων και προτάσεων. Το πρόγραμμα αυτό είναι κατάλληλο για παιδιά με στοματοκινητικές δυσκολίες όπως με Αναπτυξιακή Λεκτική Δυσπραξία.

Αποτελεί μία εναλλακτική θεραπεία η οποία εφαρμόζεται από ειδικευμένους θεραπευτές όπως φυσιοθεραπευτές και εργοθεραπευτές καθώς και οστεοπαθητικούς και χειροπράκτες. Η παρέμβαση έχει στόχο τη βελτίωση του κρανιοΐερού ρυθμού και της κυκλοφορίας του εγκεφαλονωτιαίου υγρού σε όλο το σώμα μέσω απαλών χειρισμών στο κρανίο, στο ιερό οστό και άλλα μέρη του σώματος. Η κρανιοΐερή θεραπεία εφαρμόζεται σε μωρά, παιδιά και ενήλικες με σωματικό πόνο, άγχος και στρες, ημικρανίες, κινητικές δυσκολίες, διάσπαση προσοχής, δυσκολίες οργάνωσης, ρύθμισης και ύπνου, ωτίτιδες, και εξελικτικές διαταραχές, μεταξύ άλλων.

Η θεραπεία MORE (Mouth-Oral-Respiration-Eye) εφαρμόζεται σε παιδιά με νευροεξελικτικές δυσκολίες και δυσκολίες αισθητηριακής ολοκλήρωσης. Βασίζεται στην νευροφυσιολογική συσχέτιση του στόματος με τη λειτουργία της αναπνοής, της κίνησης των ματιών, της προσοχής και συγκέντρωσης, της μάθησης και της εγρήγορσης, της αυτό-ρύθμισης, της οπτικής και ακουστικής αντίληψης, καθώς και της σημαντικότατης συνεργίας απομύζησης/κατάποσης/ αναπνοής. Εφαρμόζεται με ένα ειδικό πρωτόκολλο, απαιτεί ειδίκευση και χρησιμοποιείται από εργοθεραπευτές, λογοθεραπευτές και φυσιοθεραπευτές.

Ο στόχος αυτών των ομάδων είναι να αναπτυχθούν οι κοινωνικές δεξιότητες του κάθε παιδιού λειτουργικά, έτσι ώστε το παιδί να μπορεί να τις χρησιμοποιεί σε κάθε κοινωνικό περιβάλλον. Κάθε συνεδρία διαρκεί 60 λεπτά και διαπραγματεύεται άλλη δεξιότητα κάθε φορά. Ασκήσεις για το σπίτι μπορεί να χορηγούνται για να βοηθήσουν στην γενίκευση των δεξιοτήτων.

Η εργοθεραπεία παρέχει αξιολόγηση και θεραπεία σε βρέφη και παιδιά με ειδικές δυσκολίες (κίνηση, αισθητηριακή επεξεργασία, μάθηση, αυτοΰπηρέτηση, αντίληψη, παιχνίδι, και κοινωνικότητα) οι οποίες παρεμβάλλονται στην ικανότητα τους να λειτουργούν στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Ο στόχος των παιδιατρικών εργοθεραπευτών είναι η πρόληψη δυσλειτουργίας, η συντήρηση και η ενίσχυση ικανοτήτων ώστε τα παιδιά να μπορούν να δρουν με επιτυχία και αυτοδύναμα σε διάφορα περιβάλλοντα όπως στο σχολείο, στο σπίτι και στην κοινότητα.

Η λογοθεραπεία αξιολογεί και παρέχει θεραπεία σε βρέφη και παιδιά που εκδηλώνουν δυσκολίες στη σίτιση, στοματοπροσωπικό μηχανισμό, λόγο, ομιλία, ακουστική επεξεργασία και επικοινωνία. Ο στόχος της είναι η εφαρμογή θεραπευτικών προγραμμάτων που θα επιτρέψουν στα παιδιά την κοινωνική συμμετοχή και επικοινωνία με άλλους, την ανάπτυξη κατάλληλων αισθητικοκινητικών λειτουργιών για σίτιση και ομιλία, καθώς και την ενίσχυση της προσοχής και της κατανόησης.

Η φυσιοθεραπεία αξιολογεί και παρέχει θεραπεία σε βρέφη και παιδιά που έχουν δυσκολίες στην αδρή κίνηση, μυϊκή δύναμη, συντονισμό, ισορροπία και λειτουργικότητα. Τα θεραπευτικά προγράμματα σχεδιάζονται για πρόληψη, συντήρηση και/ή ενίσχυση νευροψυχικών παραγόντων που συμβάλλουν στην κινητική αλλά και λειτουργική απόδοση του παιδιού στο μέγιστο των δυνατοτήτων του.

Το πρόγραμμα Alert είναι μία εμπειρική και γνωσιακή προσέγγιση για τη βελτίωση της αισθητηριακής ρύθμισης. Τα παιδιά μαθαίνουν μόνα τους να αναγνωρίζουν και να ελέγχουν τα επίπεδα εγρήγορσης τους. Η ικανότητα αυτή τους επιτρέπει να διαλέγουν δραστηριότητες ώστε να ρυθμίζουν τα επίπεδα οργάνωσης τους ανάλογα με τις απαιτήσεις του περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα Alert εφαρμόζεται από εργοθεραπευτές, που ειδικεύονται στην αντιμετώπιση δυσκολιών στην αισθητηριακή ολοκλήρωση και ρύθμιση.

Το πρωτόκολλο είναι ένα ειδικευμένο θεραπευτικό πρόγραμμα που εφαρμόζεται με ορισμένο τρόπο και το οποίο έχει στόχο τη διαχείριση του άγχους, προβληματικής συμπεριφοράς, προβλημάτων σίτισης και λειτουργικών δεξιοτήτων που υστερούν λόγω αισθητηριακής αμυντικότητας (υπερβολικής αισθητηριακής ευαισθησίας). Πηγάζει από την προσέγγιση της αισθητηριακής ολοκλήρωσης και έχει κλινικά εφαρμοστεί σε χιλιάδες παιδιά και ενήλίκες με δυσκολίες αισθητηριακής ρύθμισης. Εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους θεραπευτές και συνοδεύεται από ένα εξατομικευμένο, καθημερινό αισθητικοκινητικό πρόγραμμα που ονομάζεται «αισθητηριακή δίαιτα».

Το PECS (Picture Exchange Communication System) είναι ένα μοναδικό σύστημα εναλλακτικής επικοινωνίας για παιδιά με αυτισμό καθώς και με άλλες διαταραχές επικοινωνίας (λεκτικής και μη λεκτικής) και είναι βασισμένο στο ΑΒΑ. Το PECS χρησιμοποιεί ένα ειδικό οπτικό σύστημα για την κατανόηση και την εδραίωση των συστατικών της επικοινωνίας ενώ ταυτόχρονα χτίζει γνωστικές, κοινωνικές, συμπεριφοριστικές και λεκτικές ικανότητες. Το PECS μπορεί να εφαρμοστεί από ειδικά εκπαιδευμένους παιδαγωγούς ειδικής αγωγής, ψυχολόγους και λογοθεραπευτές.

Η συμβουλευτική είναι μία σύγχρονη και επιστημονική μέθοδος που απευθύνεται σε γονείς, ζευγάρια, οικογένειες και μεμονωμένα άτομα. Οι ενδιαφερόμενοι που συμμετέχουν σε συμβουλευτική έρχονται να «ξαναδιαβάσουν» τις εμπειρίες και τις καταστάσεις που τους προβληματίζουν εντοπίζοντας τη δική τους συμμετοχή. Η αναγνώριση της συμμετοχής τους σε όσα βιώνουν αποκαλύπτει και τη δύναμή τους να ορίσουν τα πράγματα διαφορετικά. Σε συνεργασία με το σύμβουλο, ο οποίος δρα υποστηρικτικά και καθοδηγητικά, οι συμβουλευόμενοι ανακαλύπτουν και καλλιεργούν τις ικανότητες και τις δεξιότητές τους και οργανώνουν ένα σχέδιο δράσης προκειμένου να προβούν στις αλλαγές που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα και τις σχέσεις τους με τον τρόπο που ταιριάζει καλύτερα στους ίδιους. Η Συμβουλευτική είναι μία διαδικασία στην οποία μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι ενδιαφερόμενοι και ανεξαρτήτως ηλικίας και οικογενειακής κατάστασης. Οι στόχοι της διαμορφώνονται κάθε φορά από τα αιτήματα που θέτουν, τα ζητήματα που αντιμετωπίζουν και τις αλλαγές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν. Μόνη και βασική προϋπόθεση είναι η επιθυμία για αλλαγή.

Το σύστημα TEACCH αποτελεί ένα ολιστικό πρόγραμμα για άτομα με αυτισμό, σύνδρομο Asperger και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές με στόχο την εξέλιξη αυτών των ατόμων στο μέγιστο των δυνατοτήτων τους. Οι αρχές της μεθόδου TEACCH αφορούν τη διαχείριση της συμπεριφοράς, την ενίσχυση της επικοινωνίας και των κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και τη βελτίωση του επιπέδου των ικανοτήτων μέσα σε ένα περιβάλλον το οποίο προσαρμόζεται κατάλληλα για να βοηθήσει το άτομο να πετύχει τους στόχους του. Το TEACCH χρησιμοποιεί ειδικά σχεδιασμένα οπτικά προγράμματα και απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες. Εφαρμόζεται από ειδικά εκπαιδευμένους παιδαγωγούς ειδικής αγωγής, ψυχολόγους και θεραπευτές.

Ο ψυχολόγος ασχολείται με την αξιολόγηση και θεραπευτική αντιμετώπιση δυσκολιών στην προσοχή και στη μάθηση καθώς επίσης δυσκολιών διαχείρισης κοινωνικών σχέσεων, συναισθημάτων και προσωπικότητας. Ο ψυχολόγος δεν ασχολείται μόνο με το παιδί αλλά και με την οικογένεια του και το περιβάλλον του σχολείου του. Η ψυχολογική στήριξη με παιδιά περιλαμβάνει διάφορες ειδικότητες όπως τη νευροψυχολογία, εκπαιδευτική ψυχολογία, γνωσιακή ψυχολογία, κ.α. Πολλοί ψυχολόγοι έχουν επίσης ειδίκευση στην ειδική αγωγή.